Σάββατο, 9 Μαρτίου 2013

Στο ιστολόγιο αυτό θα δείτε μερικές από τις εργασίες που έκαναν οι μαθητές της Β' Λυκείου στα πλαίσια του μαθήματος Εφαρμογές Πληροφορικής και Γ' Λυκείου στα πλαίσια του μαθήματος Πολυμέσα - Δίκτυα.