Τρίτη, 19 Νοεμβρίου 2013

Ομάδες Προσανατολισμού και Επιστημονικά πεδία
Στη Β' Λυκείου το πρόγραμμα Γενικής Παιδείας έχει διάρκεια 30 ωρών την εβδομάδα, με καινούργιο μάθημα τη Φιλοσοφία. Αρχίζει η εξειδίκευση με δύο ομάδες προσανατολισμού, όπως λέγονται τώρα πια οι κατευθύνσεις:
1. Ανθρωπιστικές σπουδές, με διδασκόμενα μαθήματα 
Αρχαία Ελληνικά και 
Βασικές Αρχές Κοινωνικών Επιστημών, και
2. Θετικές σπουδές, με διδασκόμενα μαθήματα 
Μαθηματικά και 
Φυσική.
Στη Γ' Λυκείου το πρόγραμμα Γενικής Παιδείας είναι εξαιρετικά μειωμένο, στις 14 ώρες την εβδομάδα. Το βάρος δίνεται στα μαθήματα των ομάδων προσανατολισμού. Ο υποψήφιος επιλέγει, στην αρχή της χρονιάς, μία ομάδα προσανατολισμού και ένα επιστημονικό πεδίο. Η επιλογή είναι κρίσιμη, αφού καθορίζει τις επιλογές σχολών. Ο υποψήφιος μπορεί να επιλέξει τις σχολές ενός μόνο επιστημονικού πεδίου, σε αντίθεση με ό,τι συμβαίνει μέχρι τώρα.

enet.gr