Δευτέρα, 2 Δεκεμβρίου 2013Εβδομάδα Πληροφορικής: Ώρα Κώδικα

[9-15/12/2013] Eβδομάδα για την Eπιστήμη Η/Υ & Πληροφορικής

 Οι Σχολικοί Σύμβουλοι Πληροφορικής με την αιγίδα του Υ.ΠΑΙ.Θ (182942/Γ2/29-11-2013) διοργανώνουν την “Εβδομάδα Πληροφορικής: Ωρα Κώδικα”   μια εκπαιδευτική εβδομάδα για την Επιστήμη Η/Υ  & Πληροφορικής που διοργανώνουμε 9-15 Δεκεμβρίου 2013 στην Ελλάδα παράλληλα με δράση  «Ώρα Κώδικα» διεθνώς.