Σάββατο, 19 Ιουλίου 2014

Εξεταστέα Ύλη ΑΕΠΠ 2014-2015ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ


Από το  βιβλίο  «Ανάπτυξη Εφαρμογών  σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον»  της  Γ΄ τάξης  Γενικού  Λυκείου Τεχνολογικής Κατεύθυνσης των Α. Βακάλη, Η. Γιαννόπουλου, Ν. Ιωαννίδη, Χ. Κοίλια,  Κ. Μάλαμα, Ι. Μανωλό− πουλου, Π. Πολίτη, έκδοση  2014.

1. Ανάλυση προβλήματος
1.1 Η έννοια πρόβλημα.
1.2 Κατανόηση  προβλήματος.
1.3 Δομή προβλήματος.
1.4 Καθορισμός  απαιτήσεων.
1.5 Κατηγορίες  προβλημάτων.
1.6 Πρόβλημα και υπολογιστής.
2. Βασικές  Έννοιες Αλγορίθμων
2.1 Τι είναι  αλγόριθμος.
2.3 Περιγραφή και αναπαράσταση αλγορίθμων.
2.4 Βασικές  συνιστώσες/  εντολές ενός αλγορίθμου.
2.4.1 Δομή ακολουθίας.
2.4.2 Δομή Επιλογής.
2.4.3 Διαδικασίες πολλαπλών  επιλογών  (αφαιρείται η τελευταία πρόταση  της  σελ. 36 «Αν οι διαφορετικές επιλογές ... στο παράδειγμα  που ακολουθεί.», που αναφέρεται στην  πολλαπλή επιλογή, καθώς και το  Παράδειγμα  5. Επιλογή ορίων, σελ. 37).
2.4.4 Εμφωλευμένες  Διαδικασίες.
2.4.5 Δομή Επανάληψης.
3. Δομές  Δεδομένων  και Αλγόριθμοι
3.1 Δεδομένα
3.2 Αλγόριθμοι + Δομές  Δεδομένων  =Προγράμματα
3.3 Πίνακες
3.4 Στοίβα
3.5 Ουρά
3.6 Αναζήτηση
3.7 Ταξινόμηση
6. Εισαγωγή στον προγραμματισμό
6.1 Η έννοια του προγράμματος. 
6.2 Ιστορική  αναδρομή.
6.2.1 Γλώσσες μηχανής.
6.2.2 Συμβολικές γλώσσες  ή γλώσσες  χαμηλού  επιπέδου.
6.2.3 Γλώσσες υψηλού επιπέδου.
6.2.4 Γλώσσες 4ης γενιάς.
6.3 Φυσικές και τεχνητές γλώσσες.
6.4 Τεχνικές  σχεδίασης προγραμμάτων.
6.4.1 Ιεραρχική  σχεδίαση  προγράμματος.
6.4.2 Τμηματικός  προγραμματισμός.
6.4.3 Δομημένος  προγραμματισμός.
6.7 Προγραμματιστικά περιβάλλοντα.
7. Βασικά στοιχεία προγραμματισμού.
7.1 Το αλφάβητο της ΓΛΩΣΣΑΣ.
7.2 Τύποι δεδομένων.
7.3 Σταθερές.
7.4 Μεταβλητές.
7.5 Αριθμητικοί τελεστές.
7.6 Συναρτήσεις.
7.7 Αριθμητικές εκφράσεις.
7.8 Εντολή εκχώρησης.
7.9 Εντολές  εισόδου−εξόδου.
7.10 Δομή προγράμματος.
8. Επιλογή και επανάληψη
8.1 Εντολές  Επιλογής
8.1.1 Εντολή ΑΝ
8.2 Εντολές  επανάληψης
8.2.1 Εντολή ΟΣΟ...ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ
8.2.2 Εντολή ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ
8.2.3 Εντολή ΓΙΑ...ΑΠΟ...ΜΕΧΡΙ
9. Πίνακες
9.1 Μονοδιάστατοι πίνακες.
9.2 Πότε πρέπει να χρησιμοποιούνται πίνακες.
9.3 Πολυδιάστατοι πίνακες.
9.4 Τυπικές επεξεργασίες πινάκων.
10. Υποπρογράμματα
10.1 Τμηματικός  προγραμματισμός.
10.2 Χαρακτηριστικά των υποπρογραμμάτων.
   10.3 Πλεονεκτήματα του  τμηματικού  προγραμματισμού.
10.4 Παράμετροι.
10.5 Διαδικασίες και συναρτήσεις.
10.5.1 Ορισμός και κλήση συναρτήσεων.
10.5.2 Ορισμός και κλήση διαδικασιών.
10.5.3 Πραγματικές και τυπικές  παράμετροι.
Οι ενότητες 3.4 και 3.5 εξετάζονται μόνο ως θεωρία. Σημείωση
Οι μαθητές θα μπορούν να διατυπώνουν  τις  λύσεις των  ασκήσεων  των  εξετάσεων είτε σε  οποιαδήποτε μορφή παράστασης αλγορίθμου είτε  σε  «ΓΛΩΣΣΑ», όπως αυτή ορίζεται και χρησιμοποιείται στο διδακτικό εγχειρίδιο. Ασκήσεις  ή παραδείγματα του  βιβλίου  μαθητή ή του τετραδίου μαθητή  που χρησιμοποιούν  την ΕΠΙΛΕΞΕ, η οποία έχει  εξαιρεθεί, θα αντιμετωπίζονται με τη χρήση άλλης  δομής επιλογής.

Πατήστε εδώ για να δείτε όλο το ΦΕΚ

Τρίτη, 15 Ιουλίου 2014

Σε Πύργο της Βαβέλ κινδυνεύει να μετατραπεί το Ίντερνετ των Πραγμάτων

Σε Πύργο της Βαβέλ κινδυνεύει να μετατραπεί το Ίντερνετ των Πραγμάτων
Η IDC εκτιμά ότι μέχρι το 2020 θα αναλογούν 26 δικτυωμένα αντικείμενα σε κάθε άνθρωπο στον πλανήτη.
 


Το πρόβλημα της απρόσκοπτης επικοινωνίας των πραγμάτων που μας περιβάλλουν επιχειρεί να λύσει η βιομηχανία, με τους μεγαλύτερους κατασκευαστές να σχηματίζουν.... διαφορετικές κοινοπραξίες για να δώσουν την δική τους «γλώσσα» στα δικτυωμένα πράγματα.

Η IDC εκτιμά ότι η εγκαταστημένη βάση του Ίντερνετ των Πραγμάτων θα αριθμεί περίπου 212.000.000.000 πράγματα παγκοσμίως μέχρι το τέλος του 2020. Στον αριθμό αυτό περιλαμβάνονται 30.100.000.000 εγκαταστημένα δικτυακά αυτόνομα πράγματα το 2020. (Πηγή: “The Internet of Things Is Poised to Change Everything, Says IDC,” Oct, 2013)

Σάββατο, 12 Ιουλίου 2014

Τυλιχτές οθόνες από την LGΠαρασκευή, 11 Ιουλίου 2014 11:32Την κυκλοφορία δύο εξαιρετικά λεπτών TV panels, το ένα εκ των οποίων είναι τόσο εύκαμπτο ώστε να είναι δυνατό το τύλιγμά του σε έναν κύλινδρο-ρολό διαμέτρου τριών εκατοστών, ανακοίνωσε η LG.

Τρίτη, 1 Ιουλίου 2014

Το Διαδίκτυο που θέλουμεΝέοι και Διαδίκτυο - Δραστηριότητες από νέους για νέουςΈνα εγχειρίδιο για το διαδίκτυο που δημοσιεύτηκε από το European Schoolnet

Διαβάστε το εδώ