Σάββατο, 27 Σεπτεμβρίου 2014

Η ώρα του κώδικαΗ ώρα του κώδικα είναι και πάλι εδώ.

Σημειώστε αυτή την ημερομηνία 11 -17 Οκτωβρίου 2014
Ευρωπαϊκή Εβδομάδα προγραμματισμού

Στις 11-17 Οκτωβρίου 2014 θα πραγματοποιηθεί για δεύτερη χρονιά η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Προγραμματισμού. Εκατομμύρια παιδιά, γονείς, εκπαιδευτικοί, επιχειρηματίες και πολιτικοί ιθύνοντες θα συμμετάσχουν σε μαζικές εκδηλώσεις και θα παρακολουθήσουν μαθήματα για να μάθουν προγραμματισμό και να αποκτήσουν συναφείς δεξιότητες. Η ιδέα είναι να προβληθεί ο προγραμματισμός, να απομυθοποιηθούν οι σχετικές δεξιότητες, και να έρθουν σε επαφή άτομα πουέχουνμεγάληεπιθυμίανααποκτήσουνγνώσεις.
Πρόκειται για μια πρωτοβουλία βάσης που ξεκίνησαν νεαροί σύμβουλοι της Νέιλι Κρους, η οποία προσέλκυσε την υποστήριξη κινημάτων προγραμματισμού και εκπαίδευσης όπως τα CoderDojo και RailsGirls, καθώς και σημαντικών εταιρειών τεχνολογίας και πληροφορικής, που επιδιώκουν να εξοικειώσουν εκατομμύρια παιδιά με τον προγραμματισμό διοργανώνοντας για παράδειγμα εργαστήρια επίδειξης, αναπτύσσοντας εργαλεία εκμάθησης και συμβάλλοντας στην εκπαίδευση δασκάλων. Εταιρείες, όπως οι Rovio (AngryBirds), Microsoft, Google, Telefonica, LibertyGlobal και Facebook στηρίζουν την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Προγραμματισμού, πολλές από τις οποίες στο πλαίσιο της δέσμευσής τους για την πρωτοβουλία «Μεγάλος συνασπισμός για ψηφιακές θέσεις εργασίας». ΣτηνΕλλάδα, η πρωτοβουλία υποστηρίζεται ήδηαπότην Ένωση Μηχανικών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΕΜηΠΕΕ).
Μείνετε ενημερωμένοι για όλες τις εξελίξεις σχετικά με την EU Code Week στην Ελληνική σελίδα της πρωτοβουλίας στο http://www.openscience.gr/codeEUGreece και στο Facebook στοhttp://www.facebook.com/codeEUGreece
Γιατί ο προγραμματισμός είναι σημαντικός;
Κάθε αλληλεπίδραση ανάμεσα σε ανθρώπους και υπολογιστές διέπεται από έναν κώδικα. Αυτό συμβαίνει όταν δημιουργείτε μια διαδικτυακή εφαρμογή, όταν χρησιμοποιείτε το GPS κατά την οδήγηση ή όταν επιθυμείτε να αλλάξετε ριζικά τις κοινωνικές επαφές. Ο προγραμματισμός είναι παντού και είναι καθοριστικός για την κατανόηση ενός υπερσυνδεδεμένου κόσμου.
Βασικές ικανότητες προγραμματισμού θα είναι επίσης αναγκαίες για πολλές θέσεις εργασίας στο άμεσο μέλλον. Για πάνω από το 90% των επαγγελμάτων σήμερα απαιτούνται ορισμένες ικανότητες στον τομέα των ΤΠΕ. Επιπλέον, οι επαγγελματίες του τομέα των ΤΠΕ αποτελούν κομβικό πυλώνα του σύγχρονου εργατικού δυναμικού σε όλους τους τομείς της ευρωπαϊκής οικονομίας, με τη ζήτηση να αυξάνεται ετησίως κατά 3% και τον αριθμό των πτυχιούχων πληροφορικής να μην μπορεί να ανταποκριθεί στη ζήτηση. Ως εκ τούτου, πολλές θέσεις εργασίας για ΤΠΕ μένουν κενές, παρά το υψηλό επίπεδο ανεργίας στην Ευρώπη.Εάν δεν αντιμετωπίσουμε σωστά το θέμα αυτό   σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο, μπορεί να έχουμε έλλειψη μέχρι και 900.000 επαγγελματιών στον τομέα των ΤΠΕ έως το 2020. 
Ένας από τους στόχους της ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας «Μεγάλος συνασπισμός για ψηφιακές θέσεις εργασίας» είναι να καταστήσει πιο ελκυστική τη σταδιοδρομία σε ΤΠΕ. Η πρωτοβουλία αποτελεί ευρωπαϊκή πολυμερή σύμπραξη που αποσκοπεί στη διευκόλυνση της συνεργασίας των επιχειρήσεων, των εκπαιδευτικών φορέων, καθώς και δημόσιων και ιδιωτικών φορέων για την αντιμετώπιση της αναντιστοιχίας των ψηφιακών δεξιοτήτων στην ευρωπαϊκή αγορά εργασίας μέσω, μεταξύ άλλων, του εκσυγχρονισμού της εκπαίδευσης.

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
http://codeweek.eu/
http://codeweek.eu/resources/greece/

Δευτέρα, 22 Σεπτεμβρίου 2014

Η επιστήμη της ΠληροφορικήςΓλυπτό του Άλαν Τούρινγκ, του «πατέρα της πληροφορικής και της τεχνητής νοημοσύνης».

Από ορισμένους έχει υποστηριχθεί ότι η πληροφορική, με κεντρικό άξονα τις έννοιες της πληροφορίας, του υπολογισμού και της αυτοματοποίησης, συνθέτει σε ένα διακριτό σύνολο τις μεθοδολογικές παραδόσεις των θετικών επιστημών («μαθηματική» προσέγγιση), των φυσικών επιστημών («εμπειρική» προσέγγιση) και των επιστημών μηχανικών (προσέγγιση «μηχανικού»)[8]. Ακόμα έχει διατυπωθεί η άποψη πως η έρευνα για τον φυσικό κόσμο, η οποία κατά παράδοση διακρίνεται μεθοδολογικά σε «θεωρητικές» προσεγγίσεις (κομψές, αφηρημένες, στηριγμένες σε απλουστευτικές υποθέσεις και λογικούς κανόνες) και σε «πειραματικές» προσεγγίσεις (εστιασμένες στον θόρυβο, στην τυχαιότητα και στα σφάλματα του πραγματικού κόσμου), με την πληροφορική συμπληρώνεται από μία τρίτη προσέγγιση βασισμένη στην in silico προσομοίωση φυσικών φαινομένων. Η προσέγγιση αυτή συνθέτει τις ιδιότητες και ενσωματώνει τα χαρακτηριστικά και των δύο προηγούμενων[10]. Ως αποτέλεσμα, η κατάληξη σε μία κοινά αποδεκτή συναίνεση όσον αφορά έναν ενιαίο και συνεκτικό ορισμό της πληροφορικής, ή την οριστική και αποκλειστική κατάταξή της είτε στις θετικές επιστήμες είτε στις επιστήμες μηχανικών, έχει μέχρι στιγμής καταστεί αδύνατη[11].

 Επίσης, η ιδιότητα του επιστήμονα της πληροφορικής δεν πρέπει να συγχέεται με την επαγγελματική ιδιότητα του προγραμματιστή, δηλαδή ατόμου βιοποριζόμενου από την ανάπτυξη λογισμικού υπολογιστών, εφόσον η πληροφορική δεν συνίσταται στον ίδιο τον προγραμματισμό μα στην επιστημονική μελέτη των αλγορίθμων και της σχεδίασης, ανάλυσης και κατασκευής υλικού ή λογισμικού υπολογιστών και αποδοτικών, αυτοματοποιημένων υπολογιστικών υποδομών για τη μηχανική εκτέλεση αλγορίθμων[5][12][13]. Η πληροφορική αξιοποιεί επομένως τον προγραμματισμό όχι ως αυτοσκοπό, μα ως ένα από τα βασικά εργαλεία της και από τα κύρια αντικείμενα μελέτης της[4]. Ωστόσο, είναι σύνηθες ένας επαγγελματίας προγραμματιστής να έχει σπουδάσει σε κάποιον βαθμό την επιστήμη της πληροφορικής. Τέλος, η πληροφορική δεν πρέπει να συγχέεται με τις δεξιότητες χρήσης Η/Υ και έτοιμων πακέτων λογισμικού (π.χ. επεξεργαστών κειμένου κλπ.), αφού η απλή χρήση των υπολογιστών δεν έχει επιστημονικό χαρακτήρα και σκοπό.

Ορισμός και συγγενείς επιστήμες


Γλυπτό του Άλαν Τούρινγκ, του «πατέρα της πληροφορικής και της τεχνητής νοημοσύνης».
Η πληροφορική συσχετίζεται στενά με άλλους επιστημονικούς κλάδους οι οποίοι, παρά τις σημαντικές διαφορές όσον αφορά την έμφαση και τις ιστορικές ρίζες, επικαλύπτονται με επιμέρους πεδία της.


Πέμπτη, 4 Σεπτεμβρίου 2014

Σαν σήμερα πριν από 16 χρόνια, δύο φίλοι και συμφοιτητές ίδρυσαν τη Google

Έκτοτε, ο κόσμος είναι αλλιώτικος... 

Ήταν Ιανουάριος του 1996 όταν δύο φοιτητές, ο Larry Page και ο Sergey Brin έκαναν το διδακτορικό τους στο Πανεπιστήμιο Στάνφορντ της Καλιφόρνια. Οι δυο τους εργάζονταν πάνω σε ένα ερευνητικό πρόγραμμα που λίγο αργότερα θα έμελλε να αλλάξει τις ζωές όλων μας.

Μέχρι το 1996, οι συμβατικές μηχανές αναζήτησης κατέτασσαν τα αποτελέσματά τους μετρώντας πόσες φορές οι όροι αναζήτησης εμφανίζονταν στην σελίδα. Οι δύο φοιτητές δημιούργησαν ένα καλύτερο σύστημα που ανέλυε τις σχέσεις μεταξύ των ιστοσελίδων. Ονόμασαν τη νέα τεχνολογία PageRank, η οποία καθόριζε τη συνάφεια μιας ιστοσελίδας από τον αριθμό και τη σημαντικότητα των σελίδων που οδηγούν πίσω σε αυτήν.

Ονόμασαν τη μηχανή αναζήτησής τους Google. Η λέξη «Google» προήλθε από αναγραμματισμό της λέξης «Googol», τον μαθηματικό όρο που εισήγαγε ο Milton Sirotta για τον αριθμό 10100 που γράφεται: «1 ακολουθούμενο από 100 μηδενικά». Με τον όρο αυτόν η Google επιθυμεί να υποδηλώσει την αποστολή της εταιρίας να οργανώσει το τεράστιο πλήθος πληροφοριών του Ίντερνετ.
Στην αρχή το Google έτρεχε στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Στάνφορντ, με τα domain google.stanford.edu και z.stanford.edu. Το όνομα domain για την Google κατοχυρώθηκε στις 15 Σεπτεμβρίου του 1997 και η εταιρεία δημιουργήθηκε  στις 4 Σεπτεμβρίου του 1998.

Πηγή: www.alfavita.gr
            www.lifo.gr

IFA 2014: H Asus ανακοίνωσε ένα smartwatch και το λεπτότερο φορητό υπολογιστή 13,3’’

ΚΩΣΤΑΣ ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ
 Την είσοδό της στον τομέα των «έξυπνων» ρολογιών έκανε και επίσημα η Asus, ανακοινώνοντας στην IFA το ZenWatch. Η πρόταση της εταιρείας διαθέτει κυρτή οθόνη που υποστηρίζει αφή, επεξεργαστή Snapdragon και ενσωματωμένη μνήμη 4 GB, για την αποθήκευση μουσικής και άλλων αρχείων.
Το ZenWatch είναι συμβατό με όλα τα «έξυπνα» τηλέφωνα με λειτουργικό Android 4.3 ή πιο πρόσφατο, επικοινωνώντας με το smartphone μέσω Bluetooth. Βασίζεται στο Android Wear, την έκδοση του λειτουργικού της Google ειδικά για τις συσκευές της κατηγορίας του.
Στην έκθεση η Asus αποκάλυψε επίσης το Zenbook UX305, το οποίο έχει πάχος που δεν ξεπερνά τα 12,3 χιλιοστά. Έτσι, σύμφωνα με τον κατασκευαστή του, είναι ο λεπτότερος φορητός υπολογιστής 13,3 ιντσών με οθόνη ανάλυσης QHD+. Το ultrabook ζυγίζει 1,2 κιλά, ενώ έρχεται με επεξεργαστή Intel Core M, χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης, και σκληρό δίσκο SSD 128 ή 256 GB.

Πηγή : www.kathimerini.gr