Παρασκευή, 21 Νοεμβρίου 2014

27ος Πανελλήνιος Διαγωνισμός Πληροφορικής


PDP competition
Πέρας Υποβολών Α Φάσης : Κυριακή, 25 Ιανουαρίου 2015


PDP logoΟ Πανελλήνιος (Μαθητικός) Διαγωνισμός Πληροφορικής (ΠΔΠ)  διοργανώνεται από την Ελληνική Εταιρεία Επιστημόνων και Επαγγελματιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΕΠΥ),  τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων Πολιτισμού και Αθλητισμού (Υ.ΠΑΙ.Θ.) και αποτελεί το Εθνικό σκέλος της Διεθνούς Ολυμπιάδας Πληροφορικής που διεξάγεται κατ’ έτος υπό την αιγίδα της UNESCO. Η διεξαγωγή του γίνεται με τη συνεργασία τμημάτων Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Η/Υ, Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών, Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Ελληνικών Πανεπιστημίων και τμημάτων Πληροφορικής & Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων ΤΕΙ.

Ο Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός Πληροφορικής αποσκοπεί κυρίως στην καλλιέργεια της Πληροφορικής παιδείας των μαθητών. Επιπλέον του παραπάνω γενικού σκοπού, ο ΠΔΠ αποσκοπεί στην:
  * Ενίσχυση της ιδέας της Πληροφορικής και των συνδεδεμένων με αυτήν τεχνολογιών στους μαθητές της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
  * Παροχή δυνατότητας στους μαθητές, που έλκονται από την Πληροφορική, να γνωρίσουν γνωστικά αντικείμενα και τεχνικές του αντιστοίχου επιστημονικού πεδίου, που δεν παρέχονται από τα υφιστάμενα αναλυτικά προγράμματα.
  * Παροχή δυνατότητας στους μαθητές, που έλκονται από την Πληροφορική, να εκτιμήσουν τις δυνατότητες τους στην επίλυση αλγοριθμικών προβλημάτων και να διακριθούν.
  * Επιλογή των μαθητών που θα συμμετάσχουν στη Διεθνή Ολυμπιάδα Πληροφορικής, στη Βαλκανική Ολυμπιάδα Πληροφορικής και σε κάθε άλλο πιθανό διεθνή διαγωνισμό Πληροφορικής.
  * Προώθηση της επικοινωνίας και της ευγενούς άμιλλας μεταξύ αυτών των μαθητών, παρέχοντάς τους την ευκαιρία να επικοινωνούν μεταξύ τους αλλά και να ανταλλάσουν εμπειρίες και γνωριμίες με νέους άλλων χωρών με τα ίδια ενδιαφέροντα.
  * Προώθηση, των Νέων Τεχνολογιών μεταξύ των νέων, ώστε και αυτοί με τη σειρά τους να συμβάλουν θετικά στη διαμόρφωση της Ελληνικής Κοινωνίας του αύριο.

Οι γλώσσες προγραμματισμού που μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι διαγωνιζόμενοι είναι η
  Free-Pascal
  C
  C++ 
στις επίσημες εκδόσεις του IOI org. Για το λόγο αυτό προτείνεται να χρησιμοποιηθούν οι παραπάνω μεταγλωττιστές, για τους οποίους δίνεται η δυνατότητα προμήθειας από την ιστοσελίδα του διαγωνισμού. 

Διαβάστε περισσότερα εδώ

Τρίτη, 4 Νοεμβρίου 2014

How YouTube changed the world

In late 2005, when YouTube was just a few months old, one its co-founders announced that the site’s users were consuming the equivalent of an entire Blockbuster store each month. Today, 300 hours of video are uploaded to the site every minute. And Blockbuster… Well, kids, Blockbuster was a video rental shop offering films on DVD and VHS. VHS tapes were like giant cassettes. Cassettes were… Oh, never mind.
The online video behemoth has become the world’s third most-visited website, after Google and Facebook. According to Jawed Karim, he and two of his PayPal colleagues, Chad Hurley and Steve Chen, launched the site after becoming frustrated that they couldn’t find footage of the 2004 Boxing Day tsunami and, er, Janet Jackson’s “wardrobe malfunction” at the Super Bowl the same year.
This high-and-low ethos is baked into YouTube’s culture. It’s been lauded for promoting democracy and reenergising education, while being disparaged for its endless cat videos and nasty user comments.
What is beyond debate is YouTube’s influence (spotted by a far-sighted Google in 2006, when it bought the site for $1.65 billion). Almost anyone can upload almost anything to YouTube, for free, and be in with a chance of reaching its one billion monthly users – whether they’re activists, terrorists, politicians or pop stars (or just the proud owner of a “mutant giant spider dog”). It has changed our world.
http://s.telegraph.co.uk/graphics/projects/youtube/index.html
 • 9th February 2015
 • Editors: Nisha Lilia Diu, Méabh Ritchie
 • Video: Chris Stone, Tom Pietrasik, Matthew Pendergas, Kat Hayes
 • Animation: James Armstrong
 • Designer: Ellen Carpenter
 • Developer: Jack Kempster