Υλικό για App Inventor


  Η τεράστια διείσδυση των έξυπνων φορητών συσκευών στην παγκόσμια αγορά και η μεγάλη τους απήχηση στις νεότερες γενιές αποτελούν αδιαμφισβήτητα γεγονότα. Παράλληλα, η πλατφόρμα του App Inventor, ως κατάλληλα σχεδιασμένη για αρχάριους στον προγραμματισμό χρήστες και βελτιστοποιημένη για εκπαιδευτική χρήση, δίνει κίνητρα στους μαθητές, καθώς τους επιτρέπει να δημιουργούν εύκολα εφαρμογές για τις φορητές συσκευές τους (Android smartphones και tablets).

Για το σκοπό αυτό, ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πληροφορικής Χίου ανέπτυξε το παρόν εκπαιδευτικό υλικό, προσπαθώντας μέσα από προσεκτικά επιλεγμένες και όσο το δυνατόν πρωτότυπες δραστηριότητες, οι μαθητές να καταστούν ικανοί να μετατρέπουν τις ιδέες τους σε πράξη, σχεδιάζοντας και αναπτύσσοντας εφαρμογές που να έχουν νόημα για τους ίδιους.

Δυο φύλλα εργασίας για το App Inventor
 (συνοδευτικά αρχεία)
(συνοδευτικά αρχεία)

Αρχικές οδηγίες


Καταρχήν προκειμένου να δουλέψουμε με την διαδικτυακή εφαρμογή αρκεί να πληκτρολογήσουμε σε ένα οποιοδήποτε σύγχρονο φυλλομετρητή την διεύθυνση http://appinventor.mit.edu/ και από τις διαθέσιμες επιλογές να επιλέξουμε τον σύνδεσμο Invent. Θα μας ζητηθεί να πληκτρολογήσουμε τα στοιχεία του λογαριασμού μας που έχουμε στο gmail (επομένως απαιτείται η ύπαρξη ενός λογαριασμού gmail) και αμέσως θα μεταφερθούμε στο περιβάλλον ανάπτυξης εφαρμογών.

Οδηγίες εγκατάστασης του App Inventor 2 Emulator σε περιβάλλον Linux

Άλλα 5 φύλλα εργασίας
HelloPurr  ( http://appinventor.mit.edu/explore/content/hellopurr.html )
Χαρακτηρισμός βαθμολογίας (Δομή επιλογής)
Προπαίδεια (Δομή Επανάληψης)
SOS (Βάσεις Δεδομένων)
Map tour
Magic 8-Ball

ResourcesOne Minute Lessons

A collection of short video lessons for basic coding concepts in App Inventor. Many of these are integrated into various Mobile CSP lessons and Quizly quizzes.