Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ Β' ΓΕΛ

Βιβλίο

Οδηγίες διδασκαλίας 2017-18

Οδηγίες για τον τρόπο αξιολόγησης για το σχ. έτος 2015-16

Εργαλεία συγγραφής αλγορίθμου

(on line  περιβάλλον για τη συγγραφή αλγορίθμου)

Διερμηνευτής της ΓΛΩΣΣΑΣ, έκδοση 1.5.1
Αυτή είναι η νεότερη έκδοση, και εκτός από ΓΛΩΣΣΑ υποστηρίζει ανάπτυξη αλγορίθμων και σε μορφή Ψευδογλώσσας!
Ο Διερμηνευτής διατίθεται σαν αυτόνομο εκτελέσιμο αρχείο οπότε δε χρειάζεται εγκατάσταση με την κλασσική έννοια. Όμως κατά την πρώτη εκτέλεση εμφανίζει ένα διάλογο με τον οποίο μπορείτε να δημιουργήσετε συντομεύσεις στην επιφάνεια εργασίας κτλ.
Windows Vista/7: εάν θέλετε να εγκαταστήσετε το Διερμηνευτή στο C:\Program Files\Γλώσσα, κάντε δεξί κλικ » εκτέλεση ως διαχειριστής (Run as administrator) κατά την πρώτη εκτέλεση.
Λήψη του εκτελέσιμου σε .zip μορφή (glossa.zip, 27/07/2011, 1.570.605 bytes)

Μαθήματα

Φύλλο Εργασίας 1
Φύλλο Εργασίας 1(για εκτύπωση)
 Φύλλο εργασίας 2
Διαδικασίες Επίλυσης Υπολογιστικού Προβλήματος 2.1.4
Αλγόριθμος και Χαρακτηριστικά  Αλγορίθμου (Παρουσίαση)
Βασικοί Τύποι Αλγορίθμου και Αναπαράσταση Αλγορίθμου (Παρουσίαση)
Οπτικός Προγραμματισμός (Εφαρμογή)
Παρουσίαση 2.2.1 2.2.5
          Χαρακτηριστικά Αλγορίθμου & Αναπαράσταση Φύλλο Εργασίας 4
         
          Εντολές Αλγορίθμων  Φύλλο Εργασίας 5

          Δεδομένα και Αναπαράσταση τους  (Παρουσίαση)
          Βασικοί τύποι Δεδομένων Παρουσίαση       Φύλλο Εργασίας 6
Δομή ακολουθίας  Φύλλο Εργασίας 7 
Δομή επιλογής Φύλλο Εργασίας 8 
Δομή επανάληψης Όσο, Μέχρις Ότου    Φύλλο Εργασίας 9 
Δομή επανάληψης Για Φύλλο Εργασίας 10
Δομές Δεδομένων  Παρουσίαση Φύλλο Εργασίας 11
Γλώσσες Προγραμματισμού
Επαναληπτικό Φύλλο Εργασίας

Ενδεικτικοί Αλγόριθμοι


Τράπεζα Θεμάτων

Κεφάλαιο 1.1 Επιστήμη των Υπολογιστών (9/12)
Κεφάλαιο 2.1 Πρόβλημα (9/12)
Κεφάλαιο 2.2 Αλγόριθμοι
 Κεφάλαιο 2.2.1-2.2.5 Ορισμός και Αναπαράσταση Αλγορίθμου (9/12)
 Κεφάλαιο 2.2.6-2.2.7.2 Τύποι Δεδομένων και Δομή Ακολουθίας (9/12)
 Κεφάλαιο 2.2.7.3  Δομή Επιλογής (9/12)
 Κεφάλαιο 2.2.7.4 Δομή Επανάληψης (9/12) 
 Κεφάλαιο 2.2.8 Δομές Δεδομένων (Πίνακες)
Κεφάλαιο 2.3 Προγραμματισμός
Κεφάλαιο 3.1 Λειτουργικά Συστήματα
Κεφάλαιο 3.3 Δίκτυα

Λύσεις των Θεμάτων της Τράπεζας

Ιστοσελίδα της συγγραφικής ομάδας που περιέχει υλικό για την 1η και 2η Ενότητα (εννοιολογικό χάρτη και σχέδιο μαθήματος)

Θέματα της τράπεζα θεμάτων σε μορφή ασκήσεων1
Θέματα της τράπεζα θεμάτων σε μορφή ασκήσεων2

Παρουσιάσεις Συγγραφέων
2.2.7 2.2.7.1 Εντολή Εκχώρησης, Εντολές Εισόδου/Εξόδου, Δομή Ακολουθίας Παρουσίαση(2η ώρα)
2.2.7.2 Απλή – Σύνθετη
2o Φύλλο Εργασίας Δομή επιλογής
2.2.7.1_Διάγραμμα Ροής Δομή ακολουθίας - επιλογής
Πολλαπλή επιλογή - Εμφωλευμένες επιλογές Παρουσίαση
Επανάληψη Εντολή Όσο (Παρουσίαση 1ης Διδακτικής Ώρας)

Δύο προτάσεις διδασκαλίας για τις παραγράφους 2.2.1 και 2.2.2

Οι παράγραφοι 2.2.1 και 2.2.2, έχουν προσδιοριστεί από το πρόγραμμα σπουδών να δουλευτούν στην τάξη μέσα στο συνολικό πλαίσιο των δέκα διδακτικών περιόδων.
Μπορείτε να δείτε δύο προτάσεις διδασκαλίας από τη συγγραφική ομάδα του βιβλίου.
Η πρώτη έχει διάρκεια δύο διδακτικές περιόδους (1η Πρόταση Διδασκαλίας).
Η δεύτερη έχει διάρκεια μία διδακτική περίοδο (2η Πρόταση Διδασκαλίας).
Τέλος, η παράγραφος 2.2.3 με τίτλο: «Ανάλυση Αλγορίθμων, Θεωρία Υπολογισμού, Πολυπλοκότητα Αλγορίθμων, Υπολογισιμότητα Αλγορίθμων» είναι προτιμότερο να δουλευτεί αργότερα και αφού πρώτα οι μαθητές έχουν εργαστεί σε ζητήματα σχεδίασης και ανάπτυξης αλγορίθμων.Α

Κεφάλαιο 2.2. Ενδεικτικές απαντήσεις των Ερωτήσεων – Θεμάτων προς συζήτηση – Δραστηριοτήτων

Στο αρχείο, υπάρχουν ενδεικτικές απαντήσεις των Ερωτήσεων – Θεμάτων προς συζήτηση – Δραστηριοτήτων του Κεφαλαίου 2.2.

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

 

Διδακτέα Ύλη και οδηγίες διδασκαλίας 2015-16


Οδηγίες για τον τρόπο αξιολόγησης για το σχ. έτος 2014-2015

Πρόγραμμα σπουδών Β' Λυκείου 2014-15

Διδακτέα Ύλη και οδηγίες  2016-2017