Τετάρτη, 13 Μαΐου 2015

Πόσο χαρτί χρειάζεται για να τυπωθεί όλο το ίντερνετ;

 Αποτέλεσμα εικόνας για internet


Σύμφωνα με προχείρους υπολογισμούς χρειάζονται 136 δισεκατομμύρια σελίδες Α4. Σε αυτό το συμπέρασμα κατέληξαν ο Evangeline Walker και ο George Harwood, ερευνητές από το πανεπιστήμιο Leicester στο Ηνωμένο Βασίλειο.
Για τον υπολογισμό τους, οι ερευνητές, έλαβαν υπόψη μόνο το τμήμα του Web που μπορεί να προσπελαστεί μέσω των καθημερινών μηχανών αναζήτησης. Το υπόλοιπο, το ονομαζόμενο «Dark Web», δεν έχει συμπεριληφθεί.
Το αποτέλεσμα προέκυψε λαμβάνοντας ως προϋπόθεση ότι υπάρχουν 4.54 δισεκατομμύρια σελίδες στο ορατό Web. Και, κατά μέσο όρο, κάθε σελίδα απαιτεί 30 φύλλα χαρτιού για την εκτύπωση.
Αλλά ακόμα και αν εκτυπωνόταν όλο το διαδίκτυο η στοίβα σελίδων που θα σχηματιζόταν θα έφτανε τα 13.357 χιλιόμετρα ύψος υποθέτοντας ότι το μέσο πάχος του κάθε φύλλου είναι 0,0039 ίντσες και θα κοβόταν 16 εκατομμύρια δέντρα.
Πηγή:http://www.newzup.com,   
http://www.physics.le.ac.uk/jist/index.php/JIST/article/view/100/57