Πέμπτη, 23 Απριλίου 2015

Το "Διαδίκτυο που θέλουμε"

6 σχέδια μαθήματος για το "Διαδίκτυο που θέλουμε" 

Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις μου στο Διαδίκτυο  Δικαιώματα έναντι υποχρεώσεων

Η πληροφορία δεν είναι γνώση Αποκτήστε πρόσβαση, δημιουργήστε και μοιραστείτε με σοφία***Συμμετέχοντας στο Διαδίκτυο Συμπεριφέρομαι κατάλληλα στο διαδίκτυο***

Διαμόρφωσε την ταυτότητά σου Έχουμε πολλαπλή ταυτότητα;**Ιδιωτική Ζωή, το πολυτιμότερο αγαθό μου Δεν πρέπει να λες τα πάντα σε όλους

Ο καλλιτέχνης μέσα σου Προστατεύοντας ό,τι μας ανήκει**


 Εγχειρίδιο για τον εκπαιδευτικό (Αγγλικά)

Φύλλα εργασίας & λύσεις (Αγγλικά)

 
Πηγή: http://www.webwewant.eu/el/web/guest/lessons-plans

Όλο το βιβλίο