Κυριακή, 7 Ιουνίου 2015

Παιχνίδια μάθησης για την ανάπτυξη υπολογιστικής σκέψης των μαθητών (και σχετικά εργαλεία, π.χ GameMaker ή Python) [Webinar]

demetriadis_webinar