Τρίτη, 31 Ιανουαρίου 2017


Η Ημέρα Ασφαλούς Διαδικτύου 07/02/17 διοργανώνεται κάθε χρόνο από το Πανευρωπαϊκό Δίκτυο Εθνικών Κέντρων Ενημέρωσης και Επαγρύπνησης INSAFE, με στόχο την προώθηση της ασφαλέστερης και πιο υπεύθυνης χρήσης των Online τεχνολογιών και των κινητών τηλεφώνων, ιδίως μεταξύ των παιδιών και των νέων σε όλο τον κόσμο. Η Ημέρα Ασφαλούς Διαδικτύου θα εορταστεί για 14η συνεχόμενη χρονιά σε πάνω από 160 χώρες στον κόσμο. Την ευθύνη οργάνωσης στη χώρα μας έχει το Ελληνικό Κέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου. Το μήνυμα της φετινής ημέρας είναι:

«Γίνε η αλλαγή: Όλοι μαζί για ένα καλύτερο Διαδίκτυο»


Τι είναι τα ψηφιακά αποτυπώματα και πώς να παραμείνουμε ασφαλείς 

https://myshadow.org/

7 Things we know you're going to sayHow do companies connect my devices to me?

It's really not so hard. If you log in to websites or your email or use social media, that's enough.

The myth of 'anonymisation'

Most companies claim that they don't identify you by name when they hand over a profile of you - but what does that really mean, when you can be identified easily through all the other information included?

All of this might look harmless if you're just browsing the internet for, say, a new jacket - but what if you went to a health website for advice on living with HIV or depression, or a forum on dealing with chronic debt? Where is this information going to end up?

investigating yourself: tips and tools 

Trace My Shadow

Trace my shadow is a tool that allows you to get a glimpse into the digital traces you're leaving - how many, what kinds, and from what devices.  

Location tracking

Location tracking gives a very detailed picture of who we are, where we go and who we spend time with. See how your location is tracked through your phone, your wifi connections, the websites you visit, and the social media platforms and email providers you use.

Privacy and security basics


There's no such thing as 'perfect privacy' or 'perfect security', but there are a few simple things you can do to keep your content, communications and web browsing more private and more secure.
 1. Keep your devices clean and healthy
  It's important to keep your operating system, software and apps updated. When updates become available, they often include security fixes. Make sure you're also protecting yourself from viruses. For tips and tools on how to do this, see Tactical Tech's digital security toolkit, Security in-a-box.
  https://securityinabox.org/en/guide/malware
   
 2. Use strong passwords
  Especially where your data is stored online, it is crucial to choose strong passwords, or even better, passphrases. It's also important to use a different one for each account. It can also be useful to use a password manager like Keepass - see the Passwords chapter in Security in-a-box for more.
  https://securityinabox.org/en/guide/passwords
   
 3. Connect securely to the internet: install HTTPS Everywhere
  You might have noticed that some URLs begin with https instead of http. Https is the one you want, as it enables an encrypted connection between your browser and the website you're visiting. This makes it much more dificult for others to eavesdrop on your communication with that website.  Https Everywhere, for Firefox, Chrome, and Opera, automatically creates an https connection where a website offers this option. Install it from here:
  https://www.eff.org/https-everywhere
   
 4. Anonymise your connections using Tor browser
  Tor browser hides your website visits from your internet service provider, and also hides your location from the websites you visit. Be aware though that because Tor enables you to be anonymous on the internet, using it can raise a red flag, so it might not always be the best option for you. If you decide to try it out, go here for installation instructions and advice:
  Tor Browser for Windows: https://securityinabox.org/en/guide/anonymity-and-circumvention
  Tor browser for Mac OSX:  https://ssd.eff.org/en/module/how-use-tor-mac-os-x
   
 5. Know where your content is stored
  It can be a useful exercise to write down or map out the places where your data - your files, photographs, messages and so on -  is stored. What do you keep on your computer? What's on your phone? What's kept on social media platforms like Facebook? And do any of your devices sync files to a cloud service like Apple's iCloud? Being able to see what content is where, can help you see where your content might be vulnerable to outside eyes.

 

five simple steps

To take more control over your data.

 1. CHANGE THE SETTINGS
  Settings are important! How-to's for Firefox, Chrome, and Twitter (and more to come!)
 2. INSTALL ADD-ONS/EXTENSIONS TO BLOCK TRACKERS
  Make your website visits a lot more private in just ten minutes.
 3. USE ALTERNATIVE TOOLS: EMAIL, CHAT, SEARCH, etc
  Keep your data out of corporate hands by using alternative, free and open source tools. Find out what's out there!
 4. EVALUATE YOUR TOOLS
  Key questions to ask about the tools and services you're using now, and about those you're thinking about using.
 5. PRIVACY AND SECURITY BASICS
  Make these five things a habit.

 

 1. Collect your profile pictures and do a reverse image search. Google reverse image search will give you similar images, sites that include the images and other sizes of the image you searched for.
            
 2. Search for your profile picture on TinEye reverse image search, which will reveal which other websites have posted your picture.  

 


Η προάσπιση των προσωπικών δεδομένων των ανηλίκων προκύπτει καθημερινά, ως ζήτημα μείζονος σημασίας, κατά την ηλεκτρονική επεξεργασία τους, στο χώρο της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Με αφορμή την Ευρωπαϊκή Ημέρα Προστασίας Προσωπικών δεδομένων, στις 28 Ιανουαρίου, μέρα κατά την οποία το Συμβούλιο της Ευρώπης, στις 28-1-1981, θέσπισε ένα βασικό νομοθετικό εργαλείο, τη Σύμβαση 108 του Στρασβούργου «για την προστασία των ατόμων από την αυτοματοποιημένη επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα», διατίθεται δημόσια η μεταπτυχιακή εργασία που εκπονήθηκε στο τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής, τον Φεβρουάριο του 2016.

Διαβάστε την καθιερωμένη ανασκόπηση του έτους για τα είκοσι δημοφιλέστερα άρθρα του 2016: TΟΠ - 20 δημοφιλέστερα άρθρα του 2016

Επίσης, σύμφωνα με την με αρ. πρωτ. 46/24-11-2016 Πράξη του Δ.Σ. του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, το εκπαιδευτικό εγχειρίδιο με θέμα «The Web We Want Εκπαιδευτικοί στο Διαδίκτυο», κρίνεται παιδαγωγικά κατάλληλο ως συμπληρωματικό υλικό για τον εκπαιδευτικό και μπορεί να αξιοποιηθεί στο πλαίσιο του μαθήματος της Πληροφορικής στη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση, της Ερευνητικής Εργασίας στο Λύκειο καθώς και σε προγράμματα Αγωγής Υγείας, για το σχολικό έτος 2016-2017.
Διαβάστε περισσότερα: Με την έγκριση του ΙΕΠ το «The Web We Want Εκπαιδευτικοί στο Διαδίκτυο» http://internet-safety.sch.gr/index.php/articles/teach/dwse