Παρασκευή, 20 Ιανουαρίου 2017

WRO 2017

Costa Rica is proud to host WRO 2017!

World Robot OlympiadTM (WRO) brings together young people from all over the world to develop their creativity, design and problem solving skills through challenging and educational robot competitions and activities. The international WRO final takes place once every year in November and teams qualify from national competitions to represent their countries.
Sustainabots: Robots for sustainability 

Sustainabots are designed to care for the planet, the people and themselves. A Sustainabot is
developed to change our world without affecting it, integrating the 3 pillars of Sustainability: Environmental, Social and Economical.
The creation of sustainable robots can help us to have sustainable regions all around the world. They can help reach the Sustainable Development Goals. Can you help us by taking action to preserve our mother earth? It is the home for all of us.

Robots για βιωσιμότητα
Τα Sustainabots έχουν σχεδιαστεί για να παρέχουν φροντίδα για τον πλανήτη, τους ανθρώπους και τον εαυτό τους.
Η δημιουργία βιώσιμων ρομπότ μπορεί να μας βοηθήσει να έχουμε βιώσιμες περιοχές σε όλο τον κόσμο. Μπορούν να βοηθήσουν στην επίτευξη της βιώσιμης ανάπτυξης. Μπορείτε να μας βοηθήσετε με τη λήψη μέτρων για τη διατήρηση της μητέρας γη μας; Είναι το σπίτι για όλους μας.